УПРАВЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО

УПРАВЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО

УПРАВЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО

 

Какво е управление на богатството?

управление на богатството 1
Управление на богатството – финансови и инвестиционни съвети

Управлението на богатството е инвестиционна консултантска услуга, която комбинира различни финансови услуги, за да увеличи състоянието на заможните клиенти. Това е консултативен процес, при който консултантът събира информация за желанията на клиента и приспособява стратегия, използвайки подходящи финансови продукти и услуги.

Консултантът по управление на богатството е вид финансов консултант, който използва спектъра от налични финансови дисциплини, като финансови и инвестиционни съвети, юридическо или имотно планиране, счетоводни, данъчни и застрахователни услуги, за да управлява богатството на богат клиент срещу определено възнаграждение. Практиките за управление на богатството се различават в различните държави.

Какво включва управлението на богатството

управление на богатството 2
Управление на богатството за нуждите на семейството

Управлението на богатството е нещо повече от даването на инвестиционни съвети – то може да обхване всички части от финансовия живот на човека. Идеята е, че вместо да се опитват да следват различни съвети от различни професионалисти за използването на различни продукти, хората с високи доходи и достатъчно голямо имущество се възползват от холистичен подход, при който един мениджър координира всички услуги, необходими за управление на парите им и планиране на бъдещи разходи в зависимост от настоящите и бъдещите нужди на семейството им.

Въпреки че мениджърите на богатството могат да предоставят услуги във всеки аспект на финансовата област, обикновено те се специализират в определени области. Това може да се основава на експертния опит на въпросния мениджър на богатство или на основния фокус на бизнеса, в който мениджърът на богатството оперира.

В някои случаи, за да изработи оптималната стратегия, която да бъде в полза на клиента, консултантът по управление на богатството може да трябва да координира съветите на външни финансови експерти, както и на собствените агенти на клиента (адвокат, счетоводител и т.н.). Някои мениджъри на богатството също предоставят банкови услуги или консултации относно благотворителни акции.

Консултантът за управление на богатството се нуждае от заможни хора, но не всички заможни хора се нуждаят от консултант за управление на богатството. Тази услуга обикновено е подходяща за заможни хора с широк спектър от разнообразни нужди.

Управлението на богатството накратко:

  • Управлението на богатството е инвестиционна консултантска услуга, която комбинира други
    управление на богатството 3
    Управление на богатството – оптимална стратегия

    финансови услуги, за да отговори на нуждите на заможните клиенти.

  • Консултант по управление на богатството е професионалист на високо ниво, който управлява богатството на богати клиенти срещу определена такса.
  • Заможните клиенти се възползват от холистичен подход, при който един мениджър координира всички услуги, необходими за управление на активите им и планира настоящите и бъдещите лични нужди и нужди на семейството им.
  • Тази услуга обикновено е подходяща за заможни хора с широк спектър от разнообразни нужди.

Пример за управление на богатството

управление на богатството 4
Доверете се на специалист за управление на богатството

Например, консултантите по управление на богатството, които работят във фирма, специализирана в инвестиции, могат да имат повече познания в областта на финансовите пазари, докато тези, които работят в банките, могат да се съсредоточат върху области като асет мениджмънта. Други може да се специализират в животозастраховането. Управлението на недвижимите имоти, инвестициите в злато, антики и произведения на изкуството също са сред услугите, предоставяни в областта на управлението на богатството. Работата по управлението на богатството като цяло е консултативна и основният й фокус е предоставянето на съвети на тези, които имат „богатство“ и имат нужда от неговото управление.

Компании за управление на богатството

Мениджърите на богатството могат да бъдат независими консултанти или да са част от по-голяма фирма, която обикновено се свързва с финансовата индустрия. В зависимост от бизнеса, мениджърите на богатство могат да наричат дейността си по различни начини, като например „финансов консултант“ или „инвестиционен съветник“. Клиентът може да получава услуги от отделен специалист или да има достъп до членове на цял екип за управление на богатството.

Стратегии на управителя на богатството

управление на богатството 5
Управление на богатството – холистичен подход за заможни хора

Мениджърът на богатството започва с разработване на план, който ще съхранява и увеличава богатството на клиента въз основа на неговото финансовото състояние, доходите, целите, предстоящите разходи и нивото му на комфорт. След разработването на първоначалния план, мениджърът се среща редовно с клиентите, за да актуализира финансовите им цели, да преглежда и балансира финансовия им портфейл и да установява дали са необходими допълнителни услуги, така че тяхното богатство и благосъстояние да се увеличават през целия им живот.

от AKHILESH GANTI, за INVESTOPEDIA

Какво е управление на богатството?
Какво включва управлението на богатството
Управлението на богатството накратко
Пример за управление на богатството
Компании за управление на богатството
Стратегии на управителя на богатството